Договір дарування

Оформлення договору дарування – це процедура безоплатного передання речі або майнового права (вимоги) за участю двох сторін: дарувальника й обдаровуваного.

Особливості договору дарування

Моментальність

За договором дарування власність переходить до іншої людини за життя дарувальника, а за заповітом тільки після його смерті.

Безкоштовність

Договір дарування є безоплатним, тобто дарувальник не має права вимагати від обдаровуваного матеріальної компенсації за подарунок.

Безоплатність

Дарувальник не має права вимагати від обдаровуваного будь-яких зустрічних дій, хоча згідно з Цивільним кодексом України можливий односторонній і двосторонній договір дарування.

Обмеження відповідальності

Дарувальник не несе відповідальності за шкоду, завдану обдарованому, якщо він знав або повинен був знати про те, що річ йому не належить або був не в праві розпоряджатися майном, але не попередив про це обдарованого.

Договір дарування укладається між сторонами для того, щоб дарувальник втратив право власності на об’єкт, що дарується, а обдаровуваний отримав право володіння, користування, розпорядження на подароване майно.

Нотаріальне завірення

Договір дарування оформляють у письмовій формі, його обов’язково посвідчують нотаріусом під час дарування нерухомого майна та валютних цінностей на суму, що перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (квартира, будинок, земельна ділянка та ін.).

Якщо не скласти договір з нотаріальним посвідченням, він не матиме юридичної сили, а отже, обдаровуваний не матиме повного спектру прав і зобов’язань на набуте майно. Наприклад, людина, яка отримала в дар квартиру, може в ній жити, але не матиме права на її продаж, хоча, не буде зобов’язана оплачувати рахунки, комунальні послуги, оскільки ці зобов’язання повністю покладаються на дарувальника відповідно до закону.

При даруванні слід також дотримуватися спеціальних правил, встановлених для набуття права власності громадянами на окремі види майна (для кожного виду майна вони індивідуальні).

Невиконання умов дарування дає підстави для визнання такого договору недійсним.

Відсутність договору дарування може мати негативні наслідки для кожної зі сторін. Ось деякі з них:

  • відсутність прав на розпорядження, володіння, користування подарованим об’єктом;
  • зобов’язання перед державою за подарований об’єкт будуть покладені на дарувальника, що сприяє можливим шахрайським діям з боку неблагонадійного обдаровуваного;
  • відсутність юридичної сили.

Договори дарування мають свою специфіку, яка індивідуальна для кожного типу об’єкта. Варто виокремити такі документи, необхідні для укладання договору дарування: об’єкт дарування, нормативний акт, складений нотаріусом, згода обох сторін і наявність цих сторін. Щоб уникнути помилок та інших похибок, пов’язаних зі складанням договорів дарування квартир, будинків, гаражів, великих грошових сум та інших цінних об’єктів, настійно рекомендується завчасно отримати юридичну консультацію.

Попередній запис
Нотаріус у Печерському районі в суботу
Наступний запис
Оформлення шлюбного договору (контракту)

Консультація нотаріуса:

+38 099 559 35 95
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню