Договір довічного утримання, договір догляду

Договір довічного утримання, договір догляду

Згідно з чинним законодавством договором довічного утримання є двосторонній договір, у якому одна зі сторін, що іменується відчужувачем, передає у власність майно, що становить цінність, іншій стороні (набувачеві), яка, своєю чергою, зобов’язується здійснювати догляд за відчужувачем або забезпечувати його довічно.

Він регламентує таке:

 • Обов’язки набувача по відношенню до відчужувача
 • Порядок переходу майна у власність особи, яка здійснює догляд.

Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, під час якого нотаріус роз’яснює сторонам їхні права та обов’язки, а також наслідки укладення правочину, перевіряє законність його змісту, здійснює посвідчення документа і його реєстрацію.

Договор пожизненного содержания, договор досмотра

Особливістю цього документа є врахування інтересів обох сторін. Грамотно складений договір огляду дає змогу відчужувачу отримати належний догляд, відповідно до викладених у документі зобов’язань іншої сторони щодо нього.

Набувач, у свою чергу, при виконанні покладених на нього договором обов’язків гарантовано отримає у власність обумовлене в документі майно особи, за якою здійснюється огляд.

Нотаріально посвідчений договір виступає як дієвий інструмент, покликаний захистити законні інтереси двох сторін. Він дає змогу унеможливити відомі в практиці випадки, коли натомість на своє майно особа не отримувала обумовленого догляду або друга сторона, що здійснює догляд, навіть за умови сумлінного виконання зобов’язань, з огляду на різні обставини, не могла після смерті розпоряджатися майном або й зовсім позбавлялася власності.

Обов’язки набувача

У тексті договору довічного утримання в обов’язковому порядку викладається повний перелік зобов’язань набувача щодо відчужувача. Серед них можна виділити довічний догляд, як без зазначення конкретних дій, так і з ними (наприклад, купівля продуктів, приготування їжі тощо). Також за наявності згоди сторін він також може регламентувати порядок матеріального забезпечення та його конкретні розміри.

За необхідності відчужувача в забезпеченні проживання його або третіх осіб на території житлоплощі, переданої у власність набувачу, про це зазначається в документі, з конкретизацією тієї частини приміщення, в якій це відбуватиметься.

Особливості оформлення договору довічного утримання

Аналогічно з іншими правочинами щодо відчуження майна, договір довічного утримання в обов’язковому порядку підлягає нотаріальному посвідченню. Оскільки він є одним із різновидів договорів відчуження, нотаріус при його посвідченні керується загальними правилами посвідчення такого типу документів.
Відчужувачем у представленому договорі може виступати фізична особа.
Набувачем може виступати як фізична особа, яка досягла повноліття і не позбавлена дієздатності, так і юридична особа.

У разі відчуження майна, що є спільною сумісною власністю, договір посвідчується винятково після визначення конкретної частки в спільному майні, яка належить відчужувачу або визначення порядку користування майном між усіма його власниками.

На майно, що є предметом договору довічного утримання, накладається заборона відчуження. Це в обов’язковому порядку відображається в кожному примірнику документа.

У разі смерті набувача права та обов’язки за договором довічного утримання, як частина спадщини, переходять його спадкоємцям, які прийняли спадщину. У разі відмови від спадщини з боку всіх спадкоємців, відчужувач має право подати письмову заяву нотаріусу про намір припинити дію договору. У разі подібного звернення нотаріус робить напис на кожному примірнику договору, з посиланням на статтю ЦКУ. Підставою для припинення дії договору у зв’язку зі смертю особи, яка здійснювала огляд, є свідоцтво про смерть особи, видане органами реєстрації актів цивільного стану. У цьому разі права на майно, що виступало предметом договору, повертаються відчужувачу. Йому повертається прикріплений до примірника, що знаходиться у справах нотаріуса правовстановлювальний документ, а також аркуш про припинення дії договору, на підставі яких здійснюється перереєстрація майна відповідним реєструвальним органом.

Ліквідація юридичної особи, яка є набувачем, за умови відсутності правонаступників, також є підставою для припинення дії договору. Для ініціації його припинення відчужувач письмово звертається до нотаріальної контори, де нотаріус, ґрунтуючись на інформації з Єдиного держреєстру юридичних осіб, припиняє дію договору. Правовстановлюючі документи повертаються особі, за якою здійснювався догляд.

Розірвання договору довічного утримання

Розірвання за згодою сторін або внесення змін до чинного договору проводиться у нотаріуса. Ці процедури регламентуються Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій.
Між особами, які перебувають у шлюбі, може також укладатися договір утримання одного з подружжя, що визначає отримання аліментів на його адресу, їх конкретний розмір, а також строки та періодичність виплат. Цей договір також посвідчується нотаріально. Під час його посвідчення нотаріус керується статтями СКУ, що регламентують порядок надання та припинення утримання.
Подружжя, а також особи, чий шлюб було розірвано, мають право припинити утримання в разі отримання непрацездатною стороною у власність нерухомості або разової грошової компенсації, про що укладається відповідний договір.

Перелік документів для посвідчення договору довічного утримання (догляду)

 1. Оригінали паспортів та ідентифікаційних кодів сторін.
 2. Правовстановлюючі документи на рухоме або нерухоме майно, яке підлягає відчуженню.
 3. У разі відчуження будинку або квартири – форма No3 органу, що реєструє місце проживання.
 4. У разі відчуження нерухомості (за винятком землі) – витяг з реєстру речових прав на нерухомість або довідка з БТІ.
 5. У разі відчуження землі (за відсутності домоволодінь) – довідка про відсутність будівель на зазначеній ділянці з бюро технічної інвентаризації або місцевої ради.
 6. У разі відчуження землі — довідка з комітету із земельних ресурсів про наявність або відсутність обмежень щодо земельної ділянки.
 7. Експертна оцінка майна.
 8. За наявності серед власників майна неповнолітньої особи — рішення органу опіки та піклування.
 9. У разі відчуження майна, що перебуває у спільній власності — дозвіл подружжя або співвласника.
 10. Якщо однією зі сторін виступає юридична особа, знадобляться свідоцтво про її реєстрацію, статут, протокол загальних зборів засновників, довідки з ЄДРПОУ (статистика) і ЄДРЮО (держреєстр юридичних осіб).
Попередній запис
Зразок договору позики грошових коштів
Наступний запис
Запитання та відповіді — Частина 2

Консультація нотаріуса:

+38 099 559 35 95
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню