Купівля-продаж корпоративних прав

Угоди, пов’язані з купівлею або продажем корпоративних прав, є доволі поширеним способом придбання бізнесу або ж позбавлення від нього чи його частини.

У деяких випадках таким чином може здійснюватися навіть ліквідація підприємства, так звана альтернативна ліквідація. Унаслідок такої операції покупець отримує певний контроль над підприємством і, відповідно, над належними йому активами. Але для успішного проведення такого роду угоди потрібно знати і враховувати особливості її здійснення та оформлення.

Корпоративні права – це права особи, яка має частку в статутному капіталі певної організації, що дають змогу брати участь в управлінні цією організацією та отримувати певну частину прибутку. Корпоративні права, тобто частка в статутному капіталі організації, можуть бути продані за номінальною вартістю, а також можуть і за ринковою ціною, встановленою за згодою сторін, навіть якщо вона нижча за номінальну вартість.

Підтвердженням проведеного правочину купівлі-продажу корпоративних прав є договір купівлі-продажу корпоративних прав. Відповідно до чинного законодавства, такий документ має містити певні реквізити, такі, як строк виконання зобов’язань за договором, встановлена ціна, сам предмет купівлі-продажу, час оплати тощо.

Оскільки продається не просто певний предмет, а корпоративні права, мають бути також зазначені й інші важливі моменти, такі, як момент переходу права власності, точний порядок оплати за корпоративні права, час, відведений на виконання всіх основних юридичних дій, порядок проведення приймання-передачі корпоративних прав.

У договорі купівлі-продажу корпоративних прав потрібно передбачити варіант неустойки для обох сторін за недотримання певних пунктів договору. Якщо продавець на момент проведення угоди перебуває у шлюбі, бажано отримати згоду чоловіка/дружини на її проведення.

Пакет необхідних документів, який в певних моментах відрізнятиметься для фізичних і юридичних осіб, потрібно в кожному окремому випадку уточнювати в нотаріуса.

Під час продажу частки в організації відповідно змінюється склад її учасників. Це тягне за собою певні зміни в установчих документах товариства, які мають бути зареєстровані в Єдиному державному реєстрі.

Попередній запис
Договір дарування квартири
Наступний запис
Заява про сімейний стан

Консультація нотаріуса:

+38 099 559 35 95
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню