Зразок довіреності на отримання ІПН (облікової картки платника податків)

У переліку обов’язкових документів для вчинення правочинів, звернення до різних державних органів особливе місце посідає індивідуальний податковий номер, який також має назву “облікова картка платника податків”.

Видача цього документа здійснюється в податковій інспекції. Незважаючи на відносну простоту процедури отримання ідентифікаційного номера, вона забирає досить багато часу, а іноді й сил.

Згідно з чинним законодавством, кожна людина має право оформити довіреність на отримання ІПН, що дає змогу зберегти особистий час і уникнути виснажливих черг під час його оформлення. Як і будь-які інші, цей вид довіреності підлягає нотаріальному посвідченню.

У процесі оформлення довіреності у нотаріуса вам належить чітко визначити перелік дій, яким ви наділяєте свою довірену особу. Він буде безпосередньо відображений у самому документі.

Зазвичай коло повноважень повіреної особи в цьому випадку включає в себе:

 • заповнення бланків та анкет;
 • подання документів і заявки на видачу коду від імені довірителя;
 • безпосереднє отримання документів у державних податкових органах;
 • проставлення підпису на документах у процесі виконання зазначених у довіреності дій;
 • оплата держмита та інших необхідних платежів;
 • здійснення інших юридично значущих дій, пов’язаних із покладеними на повіреного обов’язками згідно з довіреністю.

Під час оформлення довіреності ви можете звернутися по допомогу нотаріуса щодо вибору найоптимальнішого в конкретному випадку кола дій, яким буде наділена довірена особа.

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, дві тисячі ____________________  року, _______ місяця, __________ числа Я, гр. ПІБ, паспорт __________, виданий __________, який мешкає за адресою: __________,. цією довіреністю уповноважуюПІБ, який мешкає за адресою: ________________________________________, вчинити наступні дії від мого імені: подати відповідну заяву та отримати у Державній податковій адміністрації міста Києва (або у іншому відповідному органі, що видаватиме ідентифікаційні номери на час такого отримання) ідентифікаційний номер на моє ім’я Для виконання цієї довіреності уповноважую його:

 • подавати від мого імені документи, включаючи заяви;
 • заповнити у кількості, передбаченій чинним законодавством анкети;
 • одержувати довідки та документи;
 • підписуватись за мене на вказаних вище документах при виконанні зазначених повноважень;
 • сплачувати належні з мене платежі, збори, податки, а також вчиняти всі інші юридично-значимі дії, пов’язанні з виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного  в усній формі між мною, довірителем та вказаним представником. Довіреність видана строком на __________тобто, по __________ року, включно. Зміст ст. ст. 52, 239-241, 247-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз’яснено. Підпис  _______________________________________________________________/___________/ Посвідчувальний напис нотаріуса

 

місто Київ, Печерський район
пров. Хрестовий, будинок 6, офіс 4.
+38 097 071 96 84, +38 050 348 02 56

Попередній запис
Запитання та відповіді — Частина 1
Наступний запис
Зразок договору купівлі-продажу автомобіля

Консультація нотаріуса:

+38 099 559 35 95
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню