Дарування статутного капіталу

Фактично, дарування статутного капіталу, його частки, певних корпоративних прав – це їх передача від однієї особи (дарувальника) іншій особі (обдаровуваній). У такій ситуації обдаровуваний може бути як одним з наявних учасників організації, або ж третьою особою, яка поки що не входить до засновників цього товариства.

Усі угоди подібного характеру здійснюються відповідно до чинного законодавства держави, а також регулюються чинним статутом товариства чи організації.

Якщо це не суперечить статуту організації, то її учасник має право продати, або ж у цьому випадку, передати свою частку у статутному капіталі товариства третім особам. У такому разі учасник, який передає свою частку, повинен в обов'язковому порядку повідомити про проведення угоди іншим учасникам організації.

Проте варто знати, що у статутах багатьох ТОВ може бути встановлена заборона передавати свою частку в її статутному капіталі особам, які не є членами цього товариства. У такому разі згода інших учасників товариства на вчинення правочину дарування корпоративних прав, статутного капіталу не потрібна, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Оскільки договір дарування є безоплатною угодою, то ньому не вказуються будь-які зобов'язання сторін стосовно один одного. Договір дарування вважається таким, що відбувся з моменту передачі дару (частки статутного капіталу) дарувальником і відповідно прийняття дару обдаровуваним.

При нотаріальному засвідченні договору дарування частки у статутному капіталі, корпоративних прав фізичним особам потрібно надати оригінал паспорта, а також ідентифікаційного коду.

Юридичні особи в такій ситуації повинні надати витяг їх Єдиного державного реєстру, статут, всі необхідні довідки, протокол про обрання керівника, паспорт та ідентифікаційний код представника юридичної особи, печатку юридичної особи, а також, звичайно, протокол органу управління про згоду на укладення договору дарування (залежно від ситуації та у разі потреби).

Якщо дарується/відчужується майно, придбане під час зареєстрованого шлюбу, необхідно також подати нотаріально засвідчену заяву про згоду чоловіка/дружини на проведення угоди.

У кожному окремому випадку найкраще проконсультуватися з кваліфікованим нотаріусом, уточнити перелік необхідних документів.

Оформлення договору дарування корпоративних прав, статутного капіталу.

Попередній запис
Оформлення шлюбного договору (контракту)
Наступний запис
Довіреність на розпорядження рахунком у банку

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню