Договір дарування

Оформлення договору дарування ‒ це процедура безоплатної передачі речі чи майнового права (вимоги) за участі двох сторін: дарувальника й обдаровуваного.

Особливості договору дарування.

Миттєвість.

За договором дарування власність переходить до іншої людини за життя дарувальника, а за заповітом лише після її смерті.

Безкоштовність.

Договір дарування є безкоштовним, тобто. дарувальник не має права вимагати від обдаровуваного матеріальної компенсації за подарунок;

Безоплатність.

Дарувальник не має права вимагати від обдаровуваного будь-яких зустрічних дій, хоча згідно з Цивільним кодексом України можливий односторонній та двосторонній договір дарування;

Обмеження відповідальності.

Дарувальник не несе відповідальності за шкоду, завдану обдаровуваному, якщо він знав або повинен був знати про те, що річ йому не належить або не мав права розпоряджатися майном, але не попередив про це обдаровуваного.

Договір дарування укладається між сторонами для того, щоб дарувальник втратив право власності на об'єкт, що дарується, а обдарований отримав право володіння, користування, розпорядження на подароване майно.

Нотаріальне завірення.

Договір дарування оформляється в письмовій формі та обов'язково засвідчується нотаріусом при даруванні нерухомого майна та валютних цінностей на суму, що перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (квартира, будинок, земельну ділянку та ін.).

Якщо не скласти договір з нотаріальним засвідченням, він не матиме юридичної сили, а значить обдаровуваний не матиме повного спектру прав та зобов'язань на придбане майно. Наприклад, людина, яка отримала в дар квартиру може в ній жити, але не матиме права на її продаж, хоча, не буде зобов'язана оплачувати рахунки, комунальні послуги, оскільки ці зобов'язання повністю покладаються на дарувальника згідно із законом.

При даруванні слід також дотримуватись спеціальних правил, встановлених для набуття права власності громадянами на окремі види майна (для кожного виду майна вони індивідуальні).

Невиконання умов дарування дає підстави для визнання такого договору недійсним.

Відсутність договору дарування може мати негативні наслідки кожної зі сторін. Ось деякі з них:

  • відсутність прав на розпорядження, володіння, користування подарованим об'єктом;
  • зобов'язання перед державою за подарований об'єкт буде покладено на дарувальника, що сприяє можливим шахрайським діям з боку неблагонадійного обдаровуваного;
  • відсутність юридичної сили.

Договори дарування мають свою специфіку, яка є індивідуальною для кожного типу об'єкта. Варто виділити такі документи, необхідні для укладання договору дарування: об'єкт дарування, нормативний акт, складений нотаріусом, згоду обох сторін і наявність цих сторін. Щоб уникнути помилок та інших похибок, пов'язаних із укладанням договорів дарування квартир, будинків, гаражів, великих грошових сум та інших цінних об'єктів, настійно рекомендується завчасно отримати юридичну консультацію.

Оформить договор дарения.

Попередній запис
Нотаріус у Печерському районі у суботу
Наступний запис
Оформлення шлюбного договору (контракту)

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню