Довіреність у порядку передовірення від уповноваженої особи

Довіреність – це документ, який видається однією особою (довірителем) іншій особі (довіреній) на виконання певних дій та представництва інтересів довірителя перед третіми особами. Відповідно до чинного законодавства, повірений має самостійно виконувати доручені йому дії. Але також закон дозволяє особі, яка отримала довіреність, доручити виконання наданих їй повноважень іншій особі.

Передовірення можливе у кількох випадках. Як мінімум, можливість передовіри має бути передбачена у довіреності. Довірена особа може перевірити свої повноваження іншій особі, якщо обставини, що склалися, змушують його зробити це для захисту інтересів особи, яка видала довіреність.

Також скласти таку довіреність можна у разі тяжкої хвороби довіреної особи, знаходження її у робочому відрядженні. У разі будь-яких форс-мажорних обставин довірений повинен документально підтвердити свою відсутність або неможливість виконувати певні дії.

Довірена особа, яка передає свої повноваження іншій особі, повинна повідомити про це особу, яка бачила довіреність (довірителя), повідомити йому всі основні відомості про свого заступника. Якщо він цього не зробить, він несе повну відповідальність за дії свого заступника як за свої власні.
Довіреність, що видається в порядку перевірки, не повинна суперечити первісному документу, вона повинна відштовхуватися від основної, головної довіреності. Власник довіреності може поставити певні умови особі, якій оформлятимуть передвіру. Передовірений документ не може містити більше повноважень, ніж основна довіреність.

Термін дії довіреності, виданої у порядку передовірення, не може перевищувати термін дії основної довіреності, на підставі якої вона була видана. Також довіреність, що видається у порядку передовірення, має бути нотаріально засвідчена.

Довіреність, оформлена в порядку передовірення, може стати недійсною у разі скасування її довірителем. Власник основного, первісного документа може скасувати його та, відповідно, документ, оформлений у порядку передовірення.

Оформити довіреність у порядку передовірення.

Попередній запис
Довіреність на представлення інтересів
Наступний запис
Договір дарування автомобіля

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню