Купівля-продаж корпоративних прав

Угоди, пов'язані з купівлею або продажем корпоративних прав, є досить поширеним способом придбання бізнесу або позбавлення від нього або його частини.

У деяких випадках, таким чином, може здійснюватися навіть ліквідація підприємства, так звана альтернативна ліквідація. Внаслідок такої операції покупець отримує певний контроль над підприємством і, відповідно, належними йому активами. Але для успішного проведення такого роду угоди потрібно знати та враховувати особливості її здійснення та оформлення.

Корпоративні права – це права особи, яка має частку у статутному капіталі певної організації, що дозволяють брати участь у управлінні цією організацією та отримувати певну частину прибутку. Корпоративні права, тобто частка у статутному капіталі організації, можуть бути продані за номінальною вартістю, а також можуть і за ринковою ціною, встановленою за згодою сторін, навіть якщо вона нижча за номінальну вартість.

Доказом проведеної угоди купівлі-продажу корпоративних прав є договір купівлі-продажу корпоративних прав. Відповідно до чинного законодавства такий документ повинен містити певні реквізити, такі, як термін виконання зобов'язань за договором, встановлена ціна, сам предмет купівлі-продажу, час оплати тощо.

Оскільки продається не просто певний предмет, а корпоративні права, повинні бути також зазначені й інші важливі моменти, такі, як момент переходу права власності, точний порядок оплати за корпоративні права, час, відведений виконання всіх основних юридичних дій, порядок проведення прийому-передачі корпоративних прав.

У договорі купівлі-продажу корпоративних прав необхідно передбачити варіант пені для обох сторін через недотримання певних пунктів договору. Якщо продавець на момент здійснення угоди одружений, бажано отримати згоду чоловіка/дружини на її проведення.

Пакет необхідних документів, який у певних моментах відрізнятиметься для фізичних та юридичних осіб, потрібно у кожному окремому випадку уточнювати у нотаріуса.

При продажу частки організації відповідно змінюється склад її учасників. Це тягне за собою певні зміни до установчих документів товариства, які мають бути зареєстровані в Єдиному державному реєстрі.

Оформити договір купівлі-продажу корпоративних прав.

Попередній запис
Договір дарування квартири
Наступний запис
Заява про сімейний стан

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню