Зразок довіреності на отримання ІПН (облікової картки платника податків)

У переліку обов'язкових документів для здійснення угод, звернення до різних державних органів особливе місце посідає індивідуальний податковий номер, який також має назву «облікова картка платника податків».

Видача цього документа здійснюється у податковій інспекції. Незважаючи на відносну простоту процедури отримання ідентифікаційного номера, вона забирає чимало часу, а іноді й сил.

Відповідно до чинного законодавства, кожна людина має право оформити довіреність на отримання ІПН, що дозволяє зберегти особистий час та уникнути виснажливих черг при його оформленні. Як і будь-які інші, цей вид довіреності підлягає нотаріальному засвідченню.

У процесі оформлення довіреності у нотаріуса вам потрібно чітко визначити перелік дій, яким ви наділяєте свою довірену особу. Він буде безпосередньо відображений у самому документі.

Як правило, коло повноважень повіреної особи в даному випадку включає:

 • заповнення бланків та анкет;
 • подання документів та заявки на видачу коду від імені довірителя;
 • безпосереднє отримання документів у державних податкових органах;
 • проставлення підпису на документах у процесі виконання зазначених у довіреності дій;
 • оплата держмит і здійснення інших необхідних платежів;
 • здійснення інших юридично значимих дій, пов'язаних з покладеними на повіреного обов'язками згідно з довіреністю.

При оформленні довіреності ви можете звернутися по нотаріус щодо вибору найбільш оптимального в конкретному випадку кола дій, яким буде наділена довірена особа.

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, дві тисячі ____________________ року, _______ місяця, __________ числа Я, гр. ПІБ, паспорт __________, видань __________, який мешкає за адресою: __________,. цією довіреністю уповноважуюПІБ, який мешкає за адресою: ________________________________________, вчинити наступні дії від мого імені: подати відповідну заяву та отримати у Державній податковій адміністрації міста Києва (або в іншому відповідному органі, що видаватиме ідентифікаційні номери на час такого отримання) ідентифікаційний номер на моє ім'я Для виконання цієї довіреності уповноважую його:

 • подавати від мого імені документи, зокрема, заяви;
 • заповнити у кількості, передбаченій чинним законодавством анкети;
 • одержувати справки та документи;
 • підписуватися за мене на зазначених вище документах під час виконання зазначених повноважень;
 • сплачувати належні з мене платежі, збори, налоги, а також вчиняти всі інші юридично-значимі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною, довірителем та зазначеним представником. Довіреність видана строком на __________тобто, по __________ рік, включно. Зміст ст. ст. 52, 239-241, 247-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз'яснено. Підпис _______________________________________________________________/___________/ Посвідчувальний напис нотаріуса

 

місто Київ, Печерський район
пров. Хрестовий, будинок 6, офіс 4.
+38 097 071 96 84, +38 050 348 02 56

Попередній запис
Запитання та відповіді – Частина 1
Наступний запис
Зразок договору купівлі-продажу автомобіля

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню