Видача свідоцтва про право на спадщину: вартість та нюанси оформлення

Факт прийняття спадщини потребує обов'язкового документального підтвердження. Таким чином, спадкоємець отримує законне право розпоряджатися на свій розсуд майном, яке дісталося йому після смерті спадкодавця.

Який документ видає нотаріус при вступі до спадщини?

Після фактичної смерті або оголошення судом померлою фізичної особи його спадкоємці не позбавлені права фактичного використання майна покійного. Однак для того, щоб отримати повноцінне право володіння та розпорядження їм необхідно вступити у встановлені законом строки у спадок у нотаріуса та отримати свідоцтво на спадщину. Цей документ підтверджує право власності на конкретне майно. Державний чи приватний нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину у тому випадку, якщо не пропущено шестимісячний термін з моменту смерті спадкодавця та у цей термін спадкоємець відкрив спадкову справу. Відкриття спадщини відбувається за останнім місцем проживання померлого або місцезнаходження його майна, якщо неможливо встановити його місце проживання. Так, якщо покійний до моменту смерті проживав у Києві, то місцем відкриття спадщини вважатиметься саме це місто, незалежно від того, де померла людина.

свідоцтво на спадщину

Скільки часу оформляється спадщина?

Документ про право на спадкове майно або його частину видається на підставі письмової заяви спадкоємців після 180 днів після відкриття спадкової справи. В окремих випадках, передбачених частиною 2 ст. 1270 та статтею 1276 ЦКУ свідоцтво може бути видане після закінчення термінів, регламентованих даними статтями. Заява про прийняття чи відмову від успадкування може подаватися людиною особисто або бути надіслана поштою. В останньому випадкуі справжність підпису у ньому має бути засвідчена нотаріально.

Обов'язки нотаріуса при оформленні спадщини

При видачі свідоцтва нотаріус у спадкових справах перевіряє таке:

 • факт смерті спадкодавця;
 • місце та дата відкриття спадщини;
 • наявність заповіту у Спадковому реєстрі або спадкового договору;
 • законність підстав для допуску до успадкування осіб у порядку визначеної законом черговості;
 • повний обсяг спадкового майна.

Законними підставами, що підтверджують наведені вище факти, є їх документальне підтвердження. Тому при зверненні до нотаріальної контори спадкоємці покійного зобов'язані надати ряд документів, що підтверджують юридично значущі факти, які повинні бути встановлені для прийняття спадщини (Смерть спадкодавця, спорідненість, факт спільного проживання, якщо він мав місце та ін). Крім того, в обов'язковому порядку мають бути представлені документи, що встановлюють право на спадкове майно, які підтвердять, що воно знаходилося у власності померлого. Оформляючи документ про право спадщини за заповітом, нотаріус також має обов'язково перевірити наявність осіб, які мають обов'язкову частку у спадковій масі покійного.

Після перевірки відповідності всього представленого пакету паперів, спадкоємцям буде видано документ, що підтверджує їхнє право на конкретний вид майна, який обов'язково реєструється у Спадковому реєстрі.

Які документи потрібні, щоб оформити у нотаріуса спадщину?

Як уже зазначалося, для підтвердження законності процедури, необхідно надати до нотаріальної контори за місцем відкриття спадкової справи таку документацію:

 • паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;
 • свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • правовстановлюючі документи на майно, що входить у спадкову масу;
 • при успадкування за законом документальне підтвердження родинних зв'язків (свідоцтва про народження, шлюб, рішення суду про встановлення родинних відносин);
 • оцінка майна (тільки в разі необхідності сплати податку з його отримання у власність, оскільки при оформленні спадщини від вартості майна у ряді випадків стягується фіксований відсоток у розмірі 5 % або 18%).

Перелік паперів, що наведений вище, є стандартним, однак кожен конкретний випадок може вимагати доповнення до цього списку. Тому бажано заздалегідь отримати консультацію щодо спадку у нотаріуса, який точно визначить повний перелік необхідних документів.

Вартість оформлення спадщини

Витрати з оформлення спадщини умовно поділяються на кілька категорій:

 • послуги нотаріуса при вступі у спадок та оформленні свідоцтва;
 • витрати на оцінку майна у разі потреби;
 • податок на доходи фізичних осіб, у разі потреби;

ПДФО зі спадщини не сплачують особи, що входять першу і другу чергу спадкування. Для інших категорій передбачено ставку 5% від вартості придбаних цінностей, у разі отримання їх спадкоємцем-резидентом. Для нерезидентів ставка становитиме 18%. Додатково до податку на доходи сплачується військовий збір у розмірі 1,5% від оціночної вартості придбаного майна. З усього вищеописаного, вартість оформлення спадщини суто індивідуальна.

Попередній запис
Генеральна довіреність на авто
Наступний запис
Договір купівлі-продажу нерухомості

Консультація нотаріуса:

+38 050 348 02 56
+38 097 071 96 84

Послуги нотаріуса

Меню